Business Networking &
    Professionel Networking

- Er du aktiv networker ?
   - Ser du værdien i professionel networking ?
      - Ser du mulighederne i anvendelsen af
           Internet til dette formål ?

English text - HERE ...View my profile ...


   Kan du svare ´Ja´ til ét af ovenstående spørgsmål, så læs videre herfra ...

   Jeg er selv netværks-menneske af natur og relations-orienteret, med et særligt fokus på at skabe og bevare langvarige relationer. Relationer der rummer  muligheden for at kunne bidrage aktivt, positivt og gensidigt - hvadenten dette måtte være professionelt, praktisk, socialt eller økonomisk.

Samtidig har jeg også lært at det er af betydning at der eksisterer et reelt indhold eller perspektiv i relationen, dvs. at én eller flere af flg. kriterier er opfyldt : 

   - At vi har mødt hinanden IRL
   - Har været i kontakt i fbm. med en arbejdsopgave
      eller kundehenvendelse
   - Et mål om at bidrage aktivt, positivt og gensidigt
     til hinandens mål, privat eller professionelt
   - Et mål om at kunne tilføre værdi til vores
     omgivende netværk, privat eller professionelt

- eller, for dig der er i gang med at realisere dit livs mission ...

    - At du er en person med et generelt mål om
      at bidrage positivt, for mennesker omkring dig
    - At du er en person med et generelt mål om
      at skabe værdi, for mennesker omkring dig
    - At du måske tilmed har dedikeret resten af dit liv til
      at gøre en positiv forskel, lokalt, nationalt,
      eller globalt
    - … samt, noget jeg ikke har tænkt på, endnu …

   Til dig der holder af historier og metaforer, så er du også velkommen til at kigge på historien om landmanden, der forærede hans bedste såsæd væk, en historie om at bidrage og om at dele :
- " Giving away your most valuable seeds ... "

Skulle der være noget af ovenstående der mening for dig ... ? 
- tja... , så send mig flux en mail med et par stikord om, hvorledes du ser dig selv heri, eller send mig et forslag om at connect´e på linkedin/ecademy.

Jeg vil se frem til at høre fra dig, med tanken på et spændende og udbytterigt liv - privat og professionelt.

Og, for dig der måske ikke endnu er helt klar over hvilke muligheder og perspektiver der ligger i fht. professionel networking på Internet, så kan du læse mere - her ... 

From the weblog of Thomas Power, the founder of ecademy.com :
- 50_000 Contacts and The Law of BIG Numbers

          - ´... you can´t be too connected ...´
View my profile :  


Skulle du have nogle overvejelser omkring hvilke muligheder du selv vil kunne skabe adgang til, gennem professionel networking - så er du velkommen til at sende mig en mail med dine spørgsmål herom.

Kontakt mig pr. mail - HER …

 

Vil du vide mere ? - Læs mere om Personlig Coaching og Professionel Coaching - HER ... 

Eller - .. før du bestemmer dig - læs mere om Dann Sommers baggrund - HER ...  

Bestil tid - HER... - til en uforpligtende afklarings-samtale - allerede nu ... !
Og, hør mere om, hvad netop DU får ud af det !

Velkommen   Velkommen-1   Profil   Profil-1   Bestil Tid   Spørgsmål & Svar
Kurser & Foredrag   Gode Links    Verdens Ende